Hoppa fram till innehållet

Ökning av dataset

Dataset - aktivitet per vecka

Ökning av dataset i specifik kategori

Mest visade dataset

Nyligen uppdaterade datamängder

  • Skyddade områden, RAMSAR

    Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt. Ramsarkonventionen undertecknades 1971,...
  • CadasterENV Sverige

    Projektet CadasterENV har haft syftet att skapa ett flerskaligt och multifunktionellt kartläggnings- och övervakningssystem för marktäcke (Land Cover) för stora områden av...
  • Havsbaserade vindkraftverk

    Skiktet visar vindkraftverk i kust och havsområden med aktualitet 2011. Data togs fram i anslutning till arbetet med rapporten ”Kartering och analys av fysiska påverkansfaktorer...

Nyheter

Kurs - publicera mina öppna data! 8 juni 2016

Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer...
Läs mer…

Kurs - publicera mina öppna data! 20 maj 2016

Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer...
Läs mer…

Forum öppna data no. 9

Tid och plats 20 maj 2016, 13:00-16:00 Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Beskrivning Forum öppna data lyfter upp trender, vad som görs och diskuterar vad som behöver...
Läs mer…