Fri eller subventionerad bostad, schablonvärde inkomstår 2017

Schablonvärde för arbetsgivare (för annan bostad än semesterbostad). Värdena avser omöblerade bostäder inklusive värme men exklusive hushållsel. Den anställde ska redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/181
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/181
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/bostad.106.233f91f71260075abe880009816.html?q=bostadsf%C3%B6rm%C3%A5n