Kost schablonvärde för inkomståret 2017

Om du som arbetsgivare tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/171
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/171
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/kost.106.233f91f71260075abe880009829.html?q=kostf%C3%B6rm%C3%A5n