Miljöövervakningsstationer för sötvatten, kust och hav samt badplatser

Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa https://www.havochvatten.se/geodatahavmiljoovervakning.html
Senast uppdaterad Mars 21, 2017, 22:32 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:33 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Havs-ochvattenmyndigheten
Contact email mailto:havochvatten@havochvatten.se
Contact name Havs- och vattenmyndigheten
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/C4F317FE-2E97-4C62-8215-651572501CF6
Issued 2013-12-01
Modified 2016-08-16
Publisher email mailto:havochvatten@havochvatten.se
Publisher name Havs- och vattenmyndigheten
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/C4F317FE-2E97-4C62-8215-651572501CF6