Nationell miljöövervakning: Hälsa, personburen exponering för flyktiga organiska ämnen

Stationskarta för undersökning inom nationell miljöövervakning, programområde Hälsorelaterad miljöövervakning. Mätningar av exponering för flyktiga organiska ämnen hos en slumpmässigt utvald grupp personer som bor i tätort. Syftet är att värdera allmänhetens exponering för några väsentliga cancerframkallande luftföroreningar.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Halsorelaterad-miljoovervakning/Biologiska-matdata---organiska-amnen/
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 22:33 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:32 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
Contact email mailto:
Contact name Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/4e25d03f-f2b4-45ec-926d-07dfc70e72c4
Issued 1970-01-01
Modified 2011-01-01
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Start of temporal extent 2000-01-01
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/4e25d03f-f2b4-45ec-926d-07dfc70e72c4