Nationell miljöövervakning: Luft, försurande och övergödande ämnen. Modellberäkning av nedfall.

Nationell miljöövervaking, programområde Luft. Framtagning av karta pågår. Sverigemodellen är en operativ atmosfärkemisk spridningsmodell som skall följa förändringen för koncentrationer i luft och depositionen av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige samt delar av Östersjön och Västerhavet. De nationella miljömål som berörs är Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Luft/MATCH-modellen/
Senast uppdaterad Mars 22, 2017, 22:34 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:33 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
Contact email mailto:
Contact name Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c2e9bc7a-d7c2-4982-9d62-cadde35d2e74
Issued 1970-01-01
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Start of temporal extent 1994-01-01
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/c2e9bc7a-d7c2-4982-9d62-cadde35d2e74