Nationell miljöövervakning: Satellitbaserad våtmarksövervakning - Jämtlands och Västernorrlands län, 1990-2002. Förändringskartor.

Under perioden 2010-2012 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Jämtlands och Västernorrlands län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt. Ingående tidpunkter: "1990" (T1) med satellitdata främst från 1990 men även från 1986 och 1987; "2002" (T2) med satellitdata främst från 2002 men även från 1999, 2000 och 2003. Analyserad tidsperiod: "1990-2002" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1990" och tidpunkt "2002".

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Myllrande-vatmarker/
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:03 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:54 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/346098a5-beea-43c4-9c72-d0581c505f62
Identifier SWEREF%99%TM
Issued 2015-07-01
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211254
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/346098a5-beea-43c4-9c72-d0581c505f62