Nationell miljöövervakning: Satellitbaserad våtmarksövervakning - SOT-län, 1997-2007. Förändringskartor.

Under perioden 2014-2015 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt. Ingående tidpunkter: "1997" (T1) med satellitdata från 1997 men även från 1995, 1999 och 2000; "2007" (T2) med satellitdata från 2007 men även från 2009 och 2010. Analyserad tidsperiod: "1997-2007" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1997" och tidpunkt "2007".

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Myllrande-vatmarker/
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:04 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:53 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/32fd3ec7-6d6f-48d8-bf57-fb637edccb09
Identifier SWEREF%99%TM
Issued 2016-03-18
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211254
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/32fd3ec7-6d6f-48d8-bf57-fb637edccb09