Naturhamnar

Skiktet utgörs av ytor som pekar ut erkänt populära naturhamnar brukade av fritidsbåtsfolket inom svenskt territorialvatten.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6376-4
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:03 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:54 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/018F7DBB-3E00-480B-B4F4-1B956E15E64C
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211254
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/018F7DBB-3E00-480B-B4F4-1B956E15E64C