Naturvårdsverket

Miljöinformation underlättar för att fatta väl underbyggda beslut för en bättre miljö. Därför medverkar Naturvårdsverket till att göra miljödata mer lättillgänglig och lättanvänd. Under 2013 har Naturvårdsverket beviljats medel för att tillgängliggöra miljödata som API:er för att främja utvecklingen av miljöinformationstjänster och sprida kunskap om miljöeffekter.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa https://sandbox.oppnadata.se/store/635/metadata/2?recursive=dcat
Författare Ingrid Ededahl
Förvaltare Naturvårdsverket
Senast uppdaterad April 30, 2017, 14:26 (UTC)
Skapad September 30, 2013, 06:58 (UTC)