Rot- och rutbetalningar

Statistik från Skatteverket för rot- och rutbetalningar (fr o m 2009-07-01).

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/25
Frequency månatligen
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/11
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/11
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/utvecklingavdigitalatjanster/psidata/beskattning/rotochrutbetalningar.4.353fa3f313ec5f91b95bae.html