Skär i Östersjön (Norrbottens län)

Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar exponerade öar utan skog i Östersjön och omkringliggande havsområde inom 200 meter ned till maximalt 6 meters djup. Objekten i skiktet är potentiellt Skär och små öar i Östersjön (1620) enligt habitatdirektivet (Natura 2000). Syftet med analysen var att skatta hela Sveriges areal av habitatet.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 29, 2017, 14:04 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:54 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/27C424CC-1091-4763-984D-317E2D48ECFD
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/213247
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/27C424CC-1091-4763-984D-317E2D48ECFD