Skatteavdrag engångsbelopp pensionsinkomster

Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pensioner med mera.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/3
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/137
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/137
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skatteavdrag/engangsbelopp.4.361dc8c15312eff6fd3225e.html?q=eng%C3%A5ngstabell