Skatteavdrag på årsinkomster upp till 400 000 kr

Tabellen kan användas för att på ett enkelt sätt se hur mycket skatteavdrag (preliminär A-skatt) i procent som ska göra på årsinkomster upp till 400 000 kr för lön, arvode och liknande ersättningar för en person som inte är pensionär. Samtliga kommunala skattesatser finns i tabellen, dvs 29-40.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/3
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/142
Issued 2017-01-12
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/142
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/jamkning.4.71004e4c133e23bf6db8000110771.html?q=hj%C3%A4lptabell