Skattetabeller sjöinkomst närfart

Skattetabeller för beräkning av preliminär A‑skatt avseende sjöinkomst i närfart.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/3
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/114
Issued 2017-01-04
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/114
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/salaserdutabellen.4.319dc1451507f2f99e875f.html