Skyddade marina områden i Sverige enligt HELCOM (HELCOM BSPA)

Skyddade områden i Östersjön som ingår i nätverket HELCOM.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa https://www.havochvatten.se/geodatahavomradesskyddhelcombspa.html
Senast uppdaterad Mars 21, 2017, 22:32 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:32 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Havs-ochvattenmyndigheten
Contact email mailto:havochvatten@havochvatten.se
Contact name Havs- och vattenmyndigheten
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/bee27533-358d-4ff6-b9c6-a2ac3870efed
Publisher email mailto:havochvatten@havochvatten.se
Publisher name Havs- och vattenmyndigheten
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/bee27533-358d-4ff6-b9c6-a2ac3870efed