Typkoder i fastighetstaxeringen

Typkoder är en tresiffrig beteckning som tillämpas av Skatteverket av administrativa skäl. Typkod är inte något rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Skatteverket anger ändå typkoden i beslut om fastighetstaxering, eftersom den på ett enkelt sätt återspeglar fastighetstaxeringslagens bestämmelser om olika typer av taxeringsenheter.

Användandet av typkoder har sedan lång tid tillbaka blivit så etablerat i samhället att många aktörer utanför Skatteverket använder dem som underlag för bedömningar i sina verksamheter. Som exempel kan nämnas Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen och banker och andra kreditgivare för fastighetsfinansiering.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 26, 2017, 16:03 (UTC)
Skapad April 5, 2017, 09:57 (UTC)
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/32
Frequency oregelbundet
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/26
Issued 2015-05-01
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Språk svenska
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/26
access_rights Publik
documentation http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/vadarentypkod.4.2b543913a42158acf800022661.html