Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Vanguards Grund

Skikten är framtagna som ett komplement till fältinventeringar med syftet att öka kunskapen om naturvärden på utsjöbankar längs Sveriges kust . Rasterskikten beskriver den potentiella rumsliga utbredningen av växt- och djurarter på utsjöbankar inventerade inom utsjöbanksinventeringens andra omgång. Pixelvärdet anger sannolikhet för förekomst mellan 0-100. Se vidare under kvalitet/tillkomsthistorik.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:03 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:55 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/B9C18F31-AD52-45DF-8C11-A03061F59E70
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211254
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/B9C18F31-AD52-45DF-8C11-A03061F59E70