Utsläpp från djurhållning och fiskodling, Emission from livestock and fish farming

Utsläpp från anläggningar i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Miljörapporter visar utsläpp och avfallsmängder från cirka 1000 företag i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter. Utsläppen från miljöfarliga verksamheter sker till luften, till vattnet eller går till ett reningsverk. Företagen redovisar varje år sina utsläpp i en miljörapport. Alla företag som visas har tillstånd för sin verksamhet. Företagen är indelade i olika verksamhetsområden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9. The Swedish Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) lists some 1,000 enterprises engaged in environmentally hazardous activities. These enterprises are divided into various activity categories according to the Swedish Environmental Protection Agency’s environmental reporting rules (NFS 2006:9).

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:04 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:54 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/77CB624A-4C75-4340-92F2-541233EB8EA1
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211261
Publisher email mailto:utslappisiffror@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/77CB624A-4C75-4340-92F2-541233EB8EA1