Vikar och sund (Västerhavet)

Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar skyddade och relativt grunda havsvikar. Objekten i skiktet är potentiellt Stora grunda vikar och sund (1160) enligt habitatdirektivet (Natura 2000). Syftet med analysen var att skatta hela Sveriges areal av habitatet.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 21, 2017, 22:32 (UTC)
Skapad Augusti 11, 2016, 17:33 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
Contact email mailto:utskappisiffror@naturvardsverket.se
Contact name Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/A90ACFFF-3DBA-4403-B9B3-BC009BD7F4F6
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/A90ACFFF-3DBA-4403-B9B3-BC009BD7F4F6