Vikar och sund (Västerhavet)

Skiktet är baserat på en GIS-analys som avgränsar skyddade och relativt grunda havsvikar. Objekten i skiktet är potentiellt Stora grunda vikar och sund (1160) enligt habitatdirektivet (Natura 2000). Syftet med analysen var att skatta hela Sveriges areal av habitatet.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad April 27, 2017, 12:04 (UTC)
Skapad April 26, 2017, 11:53 (UTC)
Contact URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/organisation/Naturvårdsverket
GUID http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/A90ACFFF-3DBA-4403-B9B3-BC009BD7F4F6
Publisher URI https://sandbox.oppnadata.se/store/635/resource/211254
Publisher email mailto:data@naturvardsverket.se
Publisher name Naturvårdsverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Språk svenska
Theme 52 MILJÖ
URI http://mdk.vic-metria.nu/geonetwork/resource/A90ACFFF-3DBA-4403-B9B3-BC009BD7F4F6