3 dataset hittades

Format: CSV Taggar: grundvatten

Filtrera resultat
  • Miljöövervakning grundvatten

    The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
  • Källor

    I datamängden för Källor finns information om drygt 2000 källor (dvs. naturliga grundvattenutflöden). Här finns uppgifter om källornas läge, flöde, akvifärtyp och i viss...
  • Grundvattennivåer, tidsserier

    The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).