28 dataset hittades

Format: XML

Filtrera resultat
 • Fiskförekomster per län

  En sammanställning av förekomst av fisk per art och län.
 • Svenska Marktäckedata

  Svenska Marktäckedata (SMD) redovisar vegetation och markanvändning med en indelning som bygger på EU:s klassificeringssystem för CORINE Land Cover; anlagda ytor,...
 • Miljöövervakningsstationer för sötvatten, kust och hav samt badplatser

  Stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning.
 • CadasterENV Sverige

  Projektet CadasterENV har haft syftet att skapa ett flerskaligt och multifunktionellt kartläggnings- och övervakningssystem för marktäcke (Land Cover) för stora områden av...
 • Utökad baskartering av alpina översilningskärr (7240)

  Länsstyrelsen Västerbotten och ArtDatabanken gjorde en utökad baskartering av alpina översilningskärr (annex I-naturtypen 7240) i fjällen i Västerbottens län. Syftet var att öka...
 • Värdefulla vatten

  En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
 • Naturtyper och biotoper: Natura naturtypskarta

  Natura naturtypskartan beskriver utbredningen av naturtyper som ingår i EU:s Art- och habitatdirektivet, bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av andra naturtyper. Kodlistan och...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Hållplatser och linjer för bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av...
 • SL Realtidsinformation 4

  Nytt API: Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. Detta API är den senaste versionen av SL Realtidsinformation 3. Vissa ändringar...
 • SL Realtidsinformation 3

  Realtidsinformation om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. I detta API kommer man åt Realtidsinformation via en metod. Dessutom, innehåller svaret...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • GTFS Sverige 2

  GTFS data of all the planned public transport in Sweden.
 • SL Reseplanerare 2

  Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant störningsinformation och realtidsinformation inkluderas i reseförslagen. Viktig...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafikenoch Trafikverket är avgångsinformation i...
 • SL Närliggande hållplatser

  Hållplatser i Stockholms län nära en angiven geografisk position. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API nyckel...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa Samtrafiken...
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
 • Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017

  Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån som bygger på Skatteverkets föreskrifter
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).