Kungliga Biblioteket

Mer information

Fält Värde
last_sync 2017-04-30 14:25
last_sync_dcat_url https://sandbox.oppnadata.se/store/254/metadata/2?recursive=dcat
last_sync_hash ba48b6d96891931737d8cb7897273d898547f740