Skatteverket

Mer information

Fält Värde
last_sync 2017-04-30 14:23
last_sync_dcat_url https://sandbox.oppnadata.se/store/6/metadata/2?recursive=dcat
last_sync_hash 38b781ad3ef0112dadc2b4facda8a82fe2f9f53a