26 dataset hittades

Filtrera resultat
 • Biblioteksstatistik

  Statistik för folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek från år 2010 och framåt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik...
 • Handskriftssamlingens nominalkatalog

  Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
 • Codex Aureus

  Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135)
 • Suecia antiqua et hodierna (pdf)

  Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här...
 • Statens Offentliga Utredningar

  Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format.
 • Etnografiska inspelningar

  Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
 • Dagens Nyheter 1864-1900

  Digitaliserad version av Dagens Nyheter
 • Villon, Ballades et poèmes diverses

  Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
 • Post- och inrikes tidningar

  Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per...
 • Svenska Dagbladet 1884-1900

  Digitaliserad version av Svenska Dagbladet
 • Aftonbladet 1831-1862

  Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.
 • Aftonbladet 1863-1900

  Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900
 • Fornsvenska handskrifter

  Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.
 • Svenskt tryck före 1700

  Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur...
 • Fonografinspelningar

  Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
 • Avlatsbrev

  Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida...
 • Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario ...

  Digitaliserad version av "Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata."
 • Nationalbibliografin

  Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare,...
 • Holländska dagstidningar 1610-1809

  I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och...
 • Äldre kartor

  Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.