Den nationella dataportalen för
öppna data och PSI

Sök efter datamängder:

Syns inte dina
datamängder här?

Registrera dem på registrera.oppnadata.se och följ vår steg-för-steg guide för att komma igång.

Riksarkivet har fram till den 31 augusti 2018 i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information om öppna data från statliga myndigheter för vidareutnyttjande. Den 1 september 2018 tar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, över förvaltningen av den här webbplatsen. Riksarkivet har lämnat en slutrapport över regeringsuppdraget till regeringen.

Topp 7 uppladdare av datamängder

Fördelning av datamängder över kategorier

Europeiska dataportalen eLearning-program

Den europeiska dataportalen har tagit fram ett eLearning-program om öppna data med 16 kortmoduler. Modulerna passar alla nivåer från nybörjare till experter.

Klicka här för att läsa vidare