Skip to content

Hur får jag mina data att visas på oppnadata.se? Se vår FAQ

Registrera dina data - Sandbox

Mer om öppna data och PSI - Vidareutnyttjande.se

Mest visade dataset

  • Villon, Ballades et poèmes diverses

    Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
  • Fonografinspelningar

    Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
  • Censurkort

    Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.

Nyligen uppdaterade datamängder

Nyheter

Europeiska dataportalen eLearning-program

Klicka här för att läsa vidare