För att din förteckning och datamängder ska synas i den nationella dataportalen behöver du:

  1. Strukturera datan i en fil med specifika metadatakoder enligt EU-standarden kallad ”DCAT-AP-kod”
  2. Gör din data tillgänglig på er webbplats gärna enligt formatet http://dinorg.se/datasets/dcat
  3. Registrera din metadata i den nationella dataportalen eller se till att registreringen pekar på rätt adress

Fördjupning: Råd gällande beständiga länkar