Data från alla sektorer i samhället kan göras till öppna data. Till exempel data från geografi-, kulturarvs-, meteorologi-, ekonomi-, trafik-, turism-, skog-, lantbruks- och vetenskapsområdet. Allra enklast är att börja med något som redan i dag finns publicerat på din myndighets webbplats och som skulle kunna göras fritt att använda av vem som helst och hur de vill (dvs öppen data). Sådan data som redan finns i ett excelark eller i databaser t ex är vanligtvis strukturerade och enkla att använda.

Om du enkelt vill komma igång, använd data som: 

  • Är fri från sekretessreglerade uppgifter och tillåtet att publicera enligt personuppgiftslagen
  • Är fri från upphovsrättsligt skyddade verk och andra prestationer

Även data som innehåller uppgifterna ovan kan vara fri att publicera som öppen data men man behöver göra en mindre analys av den.

Detta är öppna data
Det här gäller för högskolor och universitet
Mer om att komma igång med öppna data
Lär dig om juridik och rekommendationer