Data från alla sektorer i samhället kan göras till öppna data. Till exempel data från geografi-, kulturarvs-, meteorologi-, ekonomi-, trafik-, turism-, skog-, lantbruks- och vetenskapsområdet. Sådan data som redan finns i ett excelark eller i databaser t ex är vanligtvis strukturerade och enkla att använda.

Om du enkelt vill komma igång, använd data som: 

  • Är fri från sekretessreglerade uppgifter och tillåtet att publicera enligt personuppgiftslagen
  • Är fri från upphovsrättsligt skyddade verk och andra prestationer

Även data som innehåller uppgifterna ovan kan vara fri att publicera som öppen data men man behöver göra en mindre analys av den.

Detta är öppna data
Högskolor och universitet
Att komma igång med öppna data
Juridik och rekommendationer