>> Vi behöver din feedback på hur öppnadata.se ska bli bättre, klicka här! <<

Dataportalen oppnadata.se och den europeiska dataportalen

By 11 april, 2017Uncategorized

Den 24 mars var Riksarkivet värd för ett seminarium som leddes av European Data Portal, den europeiska dataportalen.

European Data Portal skördar metadata om information från den offentliga sektorn som finns tillgänglig i de nationella dataportaler i EU-länderna för vidareutnyttjande. Datan är fri att använda, återvända, länka till och vidareutnyttja för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

En del i regeringsuppdraget till Riksarkivet om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande, som görs inom projektet ”Öppna data och PSI” är att förvalta och utveckla den nationella dataportalen öppnadata.se

24mars

Seminariet var riktat mot några av de nordligast belägna länderna i syfte att dela erfarenheter och nätverka. Aktörer från Danmark, Finland, Irland och Norge berättade om arbetet med öppna data portaler i sina länder och vad man gör för att främja öppna data. Det var intressant att få höra hur de arbetar och hur deras tekniska plattformar ser ut.

Vi ser fram emot de fortsatta kontakterna med de europeiska kollegorna och vill passa på att påminna om att att vi anordnar ett seminarium den 3 maj om öppna data och PSI, där vi kommer att presentera Riksarkivets pågående arbete med uppdraget om data för vidareutnyttjande och den nationella dataportalen öppnadata.se.

Sanja Halling