>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Nu har vi publicerat en rapport med förslag till vägledning om PSI-förteckningar

By 28 juni, 2017Uncategorized

Regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet har under våren drivit en förstudie kring insamling och publicering av de förteckningar som myndigheter ska ta fram enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, så kallade PSI-förteckningar.

Nu har vi publicerat en rapport som visar resultatet av förstudien och förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar. Rapporten visar också hur arbetet kring PSI-frågor ser ut på nationell och europeisk nivå.

kodgrafik

Bild: S. Danelius CC BY

Med grunden i förslaget i denna rapport tar nu Riksarkivet fram en vägledning för hur man kan skapa och publicera PSI-förteckningar enligt metadataformatet DCAT-AP, för att stödja både samordnat framtagande och publicering av förteckningar.

Därefter kommer myndigheternas arbete med förteckningar att utvärderas, innan beslutet tas om en vägledning är tillräcklig eller om den behöver utökas med en föreskrift. Riksarkivet kan genom denna metadataspecifikation samla in de förteckningar som publiceras genom att ”skörda” dessa och synliggöra dem i den nationella portalen för öppna data, oppnadata.se.

Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på rapporten, antingen direkt här på bloggen eller per mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se (obs! senast den 17 juli). Vägledningen om PSI-förteckningar enligt metadataformatet DCAT-AP kommer därefter att slutredigeras och publiceras här på vidareutnyttjande.se.

Sanja Halling, projektledare