>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet

By 11 augusti, 2017Uncategorized
3281460444_ee21765dc4_o

Opname van een hoorspel/Recording a radio play, 1949. Nationaal Archief. Inga kända copyright-restriktioner.

Regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet har tidigare publicerat en rapport som visar resultatet av förstudien och förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till rapporten med kommentarer och synpunkter!
Vi har under våren också genomfört en kartläggning av användarbehoven kring PSI-förteckningar och öppna data och tagit fram en Utvecklingsplan över webbplatserna oppnadata.se och vidareutnyttjande.se.

Vi är mycket tacksamma för dina synpunkter på dessa rapporter, antingen direkt här på bloggen eller via mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se (obs! senast den 28 augusti). Vi räknar med att dokumenten därefter redigeras och publiceras på vår webbsida.

Sanja Halling, projektledare