>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av regeringsuppdraget

By 8 september, 2017Uncategorized

Behovsbild – en gemensam samordningsplattform för myndigheter och användarna innehållande stödnivåer kring metoder för att strukturera, standardisera och tillgängliggöra data för vidareutnyttjande samt stödverktyg för detta.

Riksarkivets har lämnat in en delrapportering av uppdrag om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen, Delrapport_Riksarkivet_170908. Rapporten beskriver resultaten av det arbete som Riksarkivet har bedrivit enligt regeringsuppdraget om att främja myndigheternas arbete med data för vidareutnyttjande mellan juni 2016 och september 2017 samt ett förslag om fortsatt hantering efter uppdraget.

Bilaga 1 – Regeringsuppdrag till Riksarkivet
Bilaga 2 – Projektdirektiv
Bilaga 3 – Projektplan
Bilaga 4 – Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar
Bilaga 5 – Kartläggning av användarbehov
Bilaga 6 – Utvecklingsplan över webbplatserna