>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Öppna data + beständiga identifierare = sant

By 28 september, 2017Uncategorized

För att digital data ska vara användbar långsiktigt behövs unika och beständiga identifierare. Bild: Flickr, Paul Cross, Old Label, CC-BY 2.0

Som en del i Riksarkivets arbete med att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande arbetar Riksarkivet i samverkan med Lantmäteriet med att ta fram en rekommendation för så kallade beständiga identifierare. Arbetar du vid en myndighet som använder beständiga identifierare och tillämpar råd kring dem?

Beständiga identifierare är en förutsättning för att skapa länkar mellan olika objekt/poster i ett nätverk. För att öppna data ska vara användbar långsiktigt är det viktigt att identifierarna utformats så att de är unika och beständiga.

Riksarkivet vill komma i kontakt med dig som arbetar med beständiga identifierare och som tillämpar råd som finns publicerade kring dessa. Kontakta Riksarkivet och berätta om era synpunkter och upplevelser av arbetet med beständiga länkar.

Skriv till Riksarkivets arbete med öppna data, e-post: vidareutnyttjande@riksarkivet.se.

Ett seminarium är planerat att hållas längre fram för att presentera resultat och en rekommendation.

Råd kring beständiga länkar
Information om beständiga identifierare på Wikipedia

Sanja Halling, projektledare