>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Skördning av dataportaler till oppnadata.se

By 3 oktober, 2017Uncategorized

Arbetar du vid en myndighet som förvaltar en sektorsspecifik dataportal? Bild: Flickr, Jordi Graells, Joc-Tantrix, CC-BY 2.0.

Inom ramen för uppdraget kring öppna data och PSI förvaltar och vidareutvecklar Riksarkivet bl a den nationella portalen oppnadata.se som automatiskt skördar data till europeiska dataportalen, European Data Portal.

Riksarkivet vill komma i kontakt med dig som arbetar vid en myndighet och som förvaltar en sektorsspecifik dataportal och därmed samlar in data även från övriga organisationer.

Riksarkivet vill samarbeta och undersöka möjligheten till att skörda och visa metadata från övriga dataportaler i den nationella dataportalen.

E-posta till: vidareutnyttjande@riksarkivet.se

Läs om Riksarkivets arbete med öppna data
Europeiska dataportalen europeandataportal.eu