>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Mål att visa upp dataportaler nationellt

By 17 oktober, 2017Uncategorized

Riksarkivet arbetar för att all data hos myndigheter som är öppen ska presenteras gemensamt och nationellt. Bild: The Library of Congress, Completing Hell Gate Bridge (LOC), No known copyright restrictions

Riksarkivet har haft möte med de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler. Målet är att metadata från både specifika myndigheter och myndigheters portaler ska visas i nationella dataportalen i framtiden.

– Samarbeten under flera år myndigheter emellan kring tillgängliggörande av digital information har resulterat i flera sektorsspecifika dataportaler. Nu arbetar vi för att alla data som är öppna ska presenteras gemensamt på nationell nivå, säger Sanja Halling, projektledare för öppna data på Riksarkivet.

Den 16:e oktober hölls ett möte på Riksarkivet med några av de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler och som därmed samlar in data från andra organisationer. Syftet var att ta reda på behov för att kunna visa myndigheters sektorsspecifika dataportalers metadata i den nationella dataportalen. Målet är att metadata från både specifika myndigheter och myndigheters portaler ska visas i nationella dataportalen.

Några av de myndigheter som deltog var Statistiska centralbyrån, Lantmäteriet, Riksarkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Uppsala universitetsbibliotek. Myndigheter har kommit olika långt i processen med öppna data och i arbetet för att anpassa datan till användarna med avseende på t ex att ta fram metadata och bestämma nivå för att visa upp informationen för användarna.

Riksarkivet tar med sig kunskaperna från mötet och kommer att arbeta med att ge myndigheter stöd i arbetet för att visa upp öppna data i den nationella dataportalen oppnadata.se, säger Sanja Halling.