>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Lyckat Råd för öppna data och datadriven innovation

By 7 december, 2017Uncategorized

Vid Öppna Rådet fick regeringen, SKL och Riksarkivet bra input från företrädare för b la myndigheter, kommuner, landsting, politiska representanter, organisationer och it-branschen.

Den 5 – 6 december har Riksarkivet deltagit på Sveriges och Kommuner och Landstings (SKL) och regeringens samarbete, Digigov. Och för andra året i rad hölls de så kallade Öppna Råden på Digigov för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Ett av tre Öppna Råd hade temat ”Regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation” och ”Hur kan Sverige bli bäst i världen på att tillgängliggöra öppna data och innovation”. Under Öppna Rådet fick arrangörerna mycket bra input från en bred krets representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner, politiska representanter, organisationer och it-branschen. Här följer några av idéerna som kom upp vid Rådet:

-Överbrygga rädsla och tydliggöra juridiken kring öppna data
-Mer incitament
-Bättre styrning – som regeringen kan följa upp
-Peka ut ansvarig vid myndigheter som har mandat från ledningen
-Följ upp i t ex i myndighetsdialog, kommunikation
-Utvidgning och förstärkning av PSI-lagen
-Börja prova i liten skala på min myndighet!
-Se framgångsexempel/sagor
-Skapa arenor som inspirerar och stimulerar