>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Ny myndighet för att främja tillgängliggörandet av öppna data från offentliga sektorn

By 8 december, 2017Uncategorized

Riksarkivet ser behov av nationell samordning av öppna data i den offentliga förvaltningen. Foto: Henrik Lithner

En ny myndighet, Digitaliseringsmyndigheten, som bl a ska främja tillgängliggörandet av öppna data och datadriven innovation i offentliga sektorn startas i Sundsvall. Riksarkivet välkomnar beslutet.

Den 1 september 2018 startar en ny myndighet sitt arbete – Digitaliseringsmyndigheten i Sundsvall. Digitaliseringsmyndigheten ska bland annat bistå regeringen med underlag för politik till offentliga sektorns digitaliseringsarbete och hitta gemensamma områden där digitalisering kan ge mervärde. Myndigheten ska också verka för en mer öppen offentlig förvaltning genom att främja tillgängliggörandet av öppna data och datadriven innovation i offentliga sektorn.

-Beslutet välkomnas av Riksarkivet som har pekat på behov av nationell samordning av öppna data i den offentliga förvaltningen, säger Karin Åström Iko, chef för Riksarkivet.

Riksarkivet har sedan 2016 i uppdrag att främja myndigheters arbete med öppna data. I uppdraget ingår att utveckla och förvalta Sveriges nationella portal för öppna data, oppnadata.se. När Riksarkivet fick uppdraget tog Riksarkivet över förvaltningen av den nationella dataportalen från Vinnova. Den nationella portalen har i dag utvecklats och presenterar en uppdaterad användaranpassad version där myndigheter kan publicera öppen data och där man samlat kan hitta Sveriges myndigheters öppna data. Den nationella dataportalen för öppna data och PSI

En förutsättning för ett öppet och transparent samhälle är tillgång till information, och Riksarkivets främsta uppgift är att säkra samhällets arkivinformation. Sverige har en lång tradition av öppenhet och det speglas att vi har ett arkivväsende som nästa år firar 400 år.

-Öppna data är dagens möjlighet att göra arkivinformation tillgänglig och användbar. Tidigare har vi paketerat informationen i kartonger som vi ställt på hyllan ni lägger vi ut den som öppna data. För att man ska kunna välja ut och publicera information som öppna data måste myndigheter ha god kontroll och struktur på sin information. Det börjar med en god ”arkivkultur” på myndigheten. Riksarkivets roll i detta är att utöva tillsyn, ta fram föreskrifter och ge råd till myndigheterna, säger Karin Åström Iko.

Bakgrund 
Öppna data är digital information som fritt kan användas utan inskränkningar och syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger bland annat företag möjligheter att skapa innovativa tjänster – där appar är ett exempel.
Kommittédirektiv: Inrättande av en myndighet för digitalisering av offentliga sektorn
Regeringens pressmeddelande: Ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvall