>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

God Jul och Gott Nytt År!

By 20 december, 2017Uncategorized

Vi önskar er alla God jul och Gott Nytt År! Bild: Julkort, Vänersborgs museum CC BY

Riksarkivet fortsätter arbetet med att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande fram till och med den sista augusti 2018. Den 1 september tar den nya myndigheten – Digitaliseringsmyndigheten – över regeringsuppdraget.
Kommittédirektiv: Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn.
Regeringsbeslut Digitaliseringsmyndigheten

Höjdpunkter från Riksarkivets arbete under 2017:

Sverige placerar sig nu bättre än tidigare när det gäller öppna data har en kartläggning över EU-ländernas öppna data-arbete gjord på EU-kommissionens uppdrag visat. Sverige har i år klättrat upp till ”Fast Trackers” kategorin.

Ny dataportal – en ny version av den nationella dataportalen oppnadata.se har i december lanserats. Nu finns all information; nationell dataportal, vägledning, blogg och goda exempel på samma webbplats.  2018 kommer att vara ett spännande år med fokus på att det blir lättare att publicera data för vidareutnyttjande i den nya reviderade nationella portalen oppnadata.se. Riksarkivet introducerar även möjligheten att lämna önskemål om vilken data ni vill se i portalen.

Enklare att publicera – samordnad publicering i samma metadataformat för datamängder och PSI-förteckningar.
Steg för steg guide – över hur myndigheter publicerar öppna data och PSI-förteckningar i nationella dataportalen:
Steg för steg-guide.
Nyhetsbrev och seminarier för dem som arbetar med öppna data vid myndigheter.

Kopplingar till övriga dataportaler – Riksarkivet har haft möte med de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler för att stödja arbetet med att visa myndigheters sektorsspecifika dataportalers metadata i den nationella dataportalen oppnadata.se.

Beständiga identifierare – som en del i Riksarkivets arbete med att främja myndigheternas arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande arbetar Riksarkivet i samverkan med Lantmäteriet med att ta fram en rekommendation för så kallade beständiga identifierare.

Med önskan om riktigt härliga helgdagar och hoppas att tomten besöker er alla!