>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Bidra till mer öppna data i den nationella dataportalen: hackathon den 1-2 februari

By 4 januari, 2018Uncategorized

Är du utvecklare och brinner för öppna data? Vill du bidra till att mer öppna data syns i den nationella dataportalen oppnadata.se? Anmäl dig till hackathon på Riksarkivet den 1-2 februari!

Riksarkivet anordnar tillsammans med Hack for Sweden och Arbetsförmedlingen ett hackathon med syftet att öka antalet öppna data i den nationella dataportalen. Idag utvecklas allt fler applikationer och tjänster med hjälp av öppna data. Riksarkivet förvaltar den nationella dataportalen oppnadata.se där man får överblick över data som finns tillgänglig för användning från offentlig sektor. Riksarkivet har publicerat en ny version av dataportalen där man även t ex kan lämna önskemål om data man vill se i portalen.

Välkommen till hackaton på Riksarkivet den 1-2 februari för att ta fram metadataspecifikationen DCAT-AP. Bild: Science Hack Day San Francisco, Mitch Altman CC BY-SA

Verktyg för att ta  fram metadataspecifikationen DCAT-AP

Program Hackaton 1-2 februari

För att olika öppna datamängder i stora volymer ska kunna presenteras i nationella dataportalen på ett samordnat sätt används idag ett gemensamt format, DCAT-AP. Det finns flera stödjande verktyg för att arbeta med detta format som alla har öppen källkod. Riksarkivet bjuder in intresserade systemutvecklare, programmerare och andra som på olika sätt arbetar med tekniska lösningar och applikationer att bidra med sina kunskaper för att anpassa verktyg för DCAT-AP och förbättra möjligheterna för publicerare att visa ännu fler öppna data i dataportalen.

Hacket inleds med en presentation av den svenska anpassningen av DCAT-AP. Därefter startar själva hacket för att anpassa befintliga verktyg till arbetet med DCAT-AP och den nationella portalen. Hacket fortsätter under dag två. Därefter testar vi tillsammans hur verktygen fungerar.

Den svenska anpassningen av DCAT-AP
Datamängderna i portalen visas på ett gemensamt sätt enligt metadataspecifikationen DCAT-AP. SIS (Swedish Standards Institute) genomför på Riksarkivets uppdrag en översättning och kvalitetssäkring av den nationella anpassningen av DCAT-AP. Med grunden i Riksarkivets arbete med PSI-förteckningar kommer den svenska anpassningen av DCAT-AP att kunna stödja visning av både myndigheters PSI-förteckningar och datamängder i den nationella dataportalen.

Anmälan till: vidareutnyttjande@riksarkivet.se senast den 25 januari.
Uppge namn, organisation och eventuella behov av specialkost. Begränsat antal platser. Först till kvarn.