>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Spännande resultat från hack på Riksarkivet

By 9 februari, 2018Uncategorized

 

Vid ett hackaton på Riksarkivet fick deltagare möjlighet att anpassa verktyg till den kommande rekommendationen av metadataspecifikationen DCAT-AP. Bild: Hack for Sweden

Den 1-2 februari anordnades ett hack – ett evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod – på Riksarkivet. Syftet var att anpassa verktyg med öppen källkod till den nya svenska anpassningen av metadataspecifikationen DCAT-AP. I framtiden ska metadataspecifikationen användas för att publicera PSI-förteckningar och öppna data i Sverige.

Målet är att svenska myndigheter i framtiden ska publicera öppna data i nationella dataportalen oppnadata.se med hjälp av den av EU rekommenderade metadataspecifikationen DCAT-AP. Totalt 15 personer deltog i hacket. Deltagarna fick möjlighet att pröva att anpassa verktyg med öppen källkod utifrån dataelement i den kommande rekommendationen av metadataspecifikationen DCAT-AP. På grund av en licensfråga kunde den nya svenska anpassningen av metadataspecifikationen DCAT-AP inte presenteras vid tidpunkten för hacket så deltagarna utgick från ett utkast av den nya svenska anpassningen.

Svensk anpassning av den av EU-rekommenderade metadataspecifikationen DCAT-AP (utkast)

Hacket resulterade bland annat i att Riksantikvarieämbetet som en av de deltagande myndigheterna publicerade den nationella kulturarvsportalen K-samsök i den nationella dataportalen. K-samsök är en portal som samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Här finns data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar från en mängd olika institutioner. Dessa samlas in till K-samsöks databas och görs tillgängliga för användning. Det rör sig om ca 900 000 fornminnen, t ex gravfält, runstenar och industrilämningar, ca 130 000 historiska/k-märkta byggnader, t ex slott och kyrkor och drygt 1 miljon fotografier tagna från mitten av 1800-talet fram till idag.

-Det är glädjande att vi nu kan se så mycket användbar öppna data i nationella portalen, säger Sanja Halling, projektledare för Riksakivets uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data.

Riksarkivet och Arbetsförmedlingen – som projektledare för Hack for Sweden – var arrangörer av hacket.