>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

En heldag om hur myndigheter kommer igång med öppna data

By 15 februari, 2018Uncategorized

Det är personer på myndigheter som ska jobba med öppna data som vi vill nå. Därför hade vi en heldag om hur en myndighet kommer igång och jobbar med öppna data. Säger Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet.

Riksarkivet har i uppdrag från regeringen att främja myndigheters arbete med öppna data. Många myndigheter har på senare tid sett ut en ansvarig för öppna data och vill komma igång och börja enkelt. eSam och Riksarkivet anordnade ett heldags öppet forum.

Riksarkivet och eSam bjöd den 14 februari in personer som har för avsikt att arbeta med öppna data på sin myndighet till en heldag om hur man bäst jobbar med öppna data. Syftet är att mer öppna data från statsförvaltningen ska produceras av Sveriges myndigheter och visas upp i den Svenska nationella portalen för öppna data, oppnadata.se.

-Flera myndigheter har på senare tid utsett en ansvarig för öppna data och nu vill många komma igång och lära sig hur man gör och hur man börjar enkelt, säger Sanja Halling, projektledare Riksakivet.

Börja enkelt
På den svenska nationella portalen för öppna data oppnadata.se finns en steg för steg-guide för dem som är nybörjare inom området. Riksarkivets första råd är att följa den guiden. Riksarkivet följer EU-kommissionens rekommendationer för öppna data arbetet. Vill man lära sig mer finns en gratis e-utbildning från europeiska dataportalen som Riksarkivet översatt till svenska. Riksarkivet tipsar också om att titta ”goda exempel” på oppnadata.se som bland annat visar upp arbetsprocesser hos myndigheter som kommit en bit.

Steg för steg-guide
E-utbildning

Riksarkivet inledde dagen med att visa steg för steg-guiden och den översatta e-utbildningen och berättade kort om sitt uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data. En workshop hölls där deltagarna bland annat fick diskutera kring hur de ska komma igång att jobba med öppna data på just sin myndighet, vilken data de skulle kunna tänka sig att börja med och hur man beskriver den samt vilket ytterligare stöd de skulle behöva från statsförvaltningen.

Några resultat från workshopen var: att det är bra att undvika att arbetet är personberoende. Det är bra om myndigheter har en ”funktion snarare än person” för öppna data, med roller så att verksamheten fortsätter om någon person byter uppgifter eller arbetsgivare. Även vikten av att lära av varandra poängterades under workshopen.

-Det är personer på myndigheter som ska jobba med öppna data som vi vill nå. Därför hade vi en heldag för myndigheter om hur en myndighet kommer igång och jobbar med öppna data. Vi ser att intresset är stort och det är jätteroligt och vi planerar fler utbildningar och dagar av detta slag, säger Sanja Halling.