>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Över 600 fler datamängder i nationella portalen

By 19 mars, 2018Uncategorized

Sveriges nationella dataportal har vuxit med över 600 datamängder senaste månaden.

Sveriges nationella dataportal för öppna data, oppnadata.se har under de första månaderna av 2018 vuxit med över 600 datamängder. Det är främst data från myndigheters specifika portaler som nu visas i nationella portalen som gjort att mängden data ökat.

Riksarkivet har arbetat för att data från myndigheters befintliga dataportaler ska synas i den nationella dataportalen. Nu har detta blivit möjligt. För någon månad sedan publicerades data från den nationella kulturarvsportalen K-samsök i den nationella dataportalen oppnadata.se. Och nyligen har Lantmäteriet publicerat all data från Geodataportalen som totalt innehåller ca 450 datamängder i nationella dataportalen. Data från Geodataportalen kan ses som ett nav i den infrastruktur av geodata, webbtjänster och metadata som finns i Sverige och är också Sveriges koppling till den europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Mål att visa upp dataportaler nationellt
Spännande resultat från hack på Riksarkivet

-För att nationella dataportalen ska ha rätt potential behövs mer data och det är målet för allt vi gör inom ramen för uppdraget med nationella dataportalen. Vi har bland annat jobbat för att möjliggöra att även andra sektorsspecifika portalers data ska visas upp i nationella portalen. Över 600 fler datamängder nu är jätteroligt, säger Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet.

Riksarkivet har senaste året arbetat tekniskt med att skapa förutsättningar för och möjliggöra fler publiceringar av PSI-förteckningar och öppna data från myndigheter enligt gemensamma riktlinjer och har också väglett myndigheter genom nyhetsbrev, utbildningar och webbplats.

Ett av målen med nationella dataportalen är ett ökat digitalt samverkande och en öppen statsförvaltning som stödjer Sveriges innovation och tillväxt. Ett led i detta är att stimulera myndigheter att publicera mer öppen data i nationella dataportalen och att förenkla för dem som vill använda den.