>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Det här betyder begreppen PSI och Öppna data

By 4 april, 2018Uncategorized

Läs om begreppen PSI och Öppna data etc. i våra begreppsdefinitioner… Bild: Flickr, Ron Mader, CCBY-SA 2.0.

PSI är ett begrepp som kommer från EU och står för ”Public Sector Information” (dvs offentlig information). Öppna data är data som är helt fri att använda utan några som helst villkor som t ex upphovsrätt eller avgifter. 

Läs om fler definitioner