>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Rekommendation om beständiga identifierare publicerad

By 31 maj, 2018Uncategorized

Tio regler för ”beständiga identifierare”

Som en del i Riksarkivets uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data har Riksarkivet arbetat kring frågan om beständiga identifierare. Beständiga identifierare (persistent identifiers/PID:ar) är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar i ett nätverk, unika kodsträngar kopplade till objekt och mer abstrakta konceptuella begrepp.

Inom frågan samarbetade Riksarkivet med Lantmäteriet och startade en arbetsgrupp med sakkunniga inom området och genomförde två workshoppar kring beständiga identifierare. Resultat från första workshopen visade att de råd kring beständiga länkar som finns i dag behöver finnas kvar – men göras mer flexibla vad gäller rekommendationer som kan finnas inom specifika sektorer. Däremot behövde tillämpningen utredas mer. Under andra workshopen diskuterades praktiska tillämpningar samt om behov finns av en centraliserad lösning och ett gemensamt stödjande verktyg och domännamn.

Sammanfattning av arbetet

En sammanfattning av arbetet är att det finns delade åsikter kring om det finns behov av ett gemensamt domännamn eller inte. Några anser att det kan vara en fördel om det finns ett gemensamt domännamn  och en tjänst för tilldelning av identifierare kopplad till detta namn.

Andra tyckte inte det – åtminstone inte att det skulle vara tvingande. Slutsatsen är att det eventuellt kan vara fördelaktigt med en gemensam tjänst för att ta fram beständiga identifierare för de myndigheterna som behöver stöd kring detta.

Rekommendation om beständiga identifierare