>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

EU-kommissionens förslag till nytt PSI-direktiv

By 12 juni, 2018Uncategorized

Den 25 april kom EU-kommissionen med ett förslag om ett reviderat PSI-direktiv.

Den 25 april presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av PSI-direktivet.
Förslaget omfattar bland annat krav på medlemsländer att:

  • tillgängliggöra så kallade ”dynamiska data” med hjälp av sk. API:er
  • begränsa möjligheterna att frångå marginalkostnadsprincipen
  • tillgängliggöra data från offentliga företag i vissa sektorer (t.ex. transport)
  • utveckla policy för tillgängliggörande av forskningsdata (Open Access) och
  • öka tillgängligheten av datamängder som bäst kan anses bidra till samhällsekonomiska vinster
    Läs om förslaget och om en konsekvensanalys på EU-kommissionens webbplats