>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Nu finns en rekommendation och en svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP

By 20 juni, 2018Uncategorized

En svensk anpassning av metadataspecifikationen DCAT-AP har tagits fram av SIS och Riksarkivet. Specifikationen är tänkt att användas i Sveriges nationella dataportal oppnadata.se för att koppla samman förteckningar över data med publicerade datamängder i syfte att göra det lätt att både publicera och använda data.

Den svenska anpassningen av metadataspecifikationen DCAT-AP är tänkt att användas för att koppla samman PSI-förteckningar med publicerade datamängder i Sveriges nationella dataportal oppnadata.se. Syftet är att göra det lätt för både de som vill publicera data i portalen och de som vill använda sig av uppgifterna.

Riksarkivet och SIS, Swedish Standards Institute har i ett samarbete tagit fram en svensk anpassning av den europeiska metadataspecifikation DCAT-AP i enlighet med lagstiftningen i Sverige (PSI-lagen). Rekommendationen att använda en gemensam metadataspecifikation när PSI-förteckningar skapas syftar till att göra det lätt för dem som publicerar data och för enskilda personer som enkelt vill hitta data i den nationella dataportalen.

En förutsättning för att enskilda ska kunna hitta data för vidareutnyttjande är att det finns stöd för detta, dvs. att det finns förteckningar över de datamängder som kan vidareutnyttjas, att myndigheter publicerar dessa förteckningar och att de kan samlas in i den nationella dataportalen.

– Det här är en milstolpe inom ramen för Riksarkivets uppdrag kring myndigheters arbete med öppna data, säger Sanja Halling, projektledare, Riksarkivet.

När metadataspecifikationen, med tillhörande rekommendation om användning, har publicerats kommer en översikt över publicerade datamängder i den nationella dataportalen att kunna skapas. Den kommer att finnas tillgänglig för användarna och fyllas på kontinuerligt.

Inom ramen för uppdraget och i nära samråd med Riksarkivets projektgrupp har SIS bidragit till arbetet med översättning, kvalitetssäkring samt språklig bearbetning och utformning av dokumentet.

– Det har varit ett givande samarbete med Riksarkivet, och frågan om öppna data är högst aktuell i en tid som präglas av digitalisering, säger Fredrik Göthe, affärsområdeschef på SIS.

Rekommendation om DCAT-AP