>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Nätverksträff inom öppna data

By 17 december, 2018Uncategorized

Den 6 dec bjöd startade vi upp arbetet med att etablera ett nätverk och samverkansgrupp inom öppna data. Syftet och målsättningen med nätverksträffen är att förutsättningslöst mötas och utbyta erfarenheter med personer som på olika sätt arbetar med datadriven innovation genom öppna data.

Vi lånade Internetstiftelsen lokaler Goto10 och intresset för nätverket var stort.  Vi fick möjlighet att välkomna deltagare från olika aktörer inom offentlig sektor tillsammans med andra aktörer som arbetar med öppna data-frågor.

Förutom många givande diskussioner så berättade Kristine Ulander om DIGG´s verksamhet och vårt arbete mer öppna data, Magnus Enzell från Finansdepartementet berättade om den övergripande strategin och Mikael Österlund berättade om de regeringsuppdrag som DIGG är samordnande för. Dessa regeringsuppdrag handlar om grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte – områden som på olika sätt tangerar till öppna data – tillgängliggörande av information. Därutöver fick vi möjlighet att lyssna in på olika inspel av Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen och Institutet för Språk och Folkminnen.

Vi ser att formerna för samverkan kommer att gradvis formas efter de behov som finns, och det känns lovande med denna start!

Tack alla ni som deltog och bidrog!

(Betydligt mer uppsluppen stämning än vad bilden visar..  )