>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Det som 2014 startade som ett hackathon arrangerat av ett antal myndigheter, har nu har vuxit till en rörelse för medborgardriven innovation som är närvarande årets alla dagar, ett Hack for Sweden 365.

Ett av delmålen i regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. Öppen innovation handlar om att den bästa kompetensen eller de bästa idéerna inte finns inom den egna organisationen. Öppna data är ett sätt att öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. Genom att fler datakällor görs tillgängliga ges externa aktörer såsom allmänheten, hackers, forskare, entreprenörer, företag och ideella organisationer möjlighet att skapa innovationer.

För att Hack for Sweden ska kunna skapa maximal samhällsnytta genom innovativa digitala lösningar baserade på öppna data har Hack for Sweden blivit en mötesplats för både den offentliga och den privata sektorn, idéburna organisationer och akademin. Ingen av dessa kommer på egen hand lösa Sveriges utmaningar avseende digital innovation, utan det är något de båda sektorerna behöver samverka för att åstadkomma.

För att uppmuntra och stimulera fler myndigheter och organisationer att dela med sig av sina öppna data har Hack for Sweden startat upp en community för de partners som är med i Hack for Sweden. Syftet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, en plattform för att lära av varandra och även ge möjligheten att mötas och få stöd av Hack for Sweden att både paketera och publicera sina öppna data på ett bra och funktionellt sätt.

Intresserad av att engagera er i Hack for Sweden som partner och/eller som deltagande team?

Läs mer på: https://hackforsweden.se/