>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Öppna data – hur börjar man?

Den 14 mars arrangerade Hack for Sweden tillsammans med DIGG en heldagsutbildning inom öppna data för partners. Åtta partners från offentlig sektor deltog, däribland Socialstyrelsen, Konsumentverket, Svenska Insitutet, Vetenskapsrådet, Riksarkivet, DIGG, Arbetsförmedlingen och SCB. På plats fick deltagarna lära sig mer om öppna data, hur man som myndighet kan börja arbeta för att tillgängliggöra information samt avslutningsvis testa att arbeta praktiskt med att publicera ett dataset.

Vi diskuterade bland annat hur digitala tjänster och information på en extern webbsida inte är tillgängliggjord som öppna data. Anledningen är att för att det ska räknas som ”öppna data” räcker det inte att den är avgiftsfri och öppen att utforska, den ska nämligen vara möjlig för andra att vidareutnyttja. Det innebär att andra aktörer ska kunna bygga nya tillämpningar, genom t.ex andra kanaler eller sammanhang, och för en potentiellt annan användning än vad som ursprungligen tänkts. Genom att öppna upp för andras innovationskraft bidrar ni till ett förbättrat innovationsklimat, samt för att andra inom och utanför er organisation att arbeta smartare och mer effektivt.

För att börja arbeta med att publicera öppna data kan ett bra första steg därför vara att snegla in på den egna webben och de egna digitala tjänsterna. Där är det nämligen vanligt att hitta information och tjänster som ni gärna vill nå ut med och som ni vill ska komma till användning. Undersök om det är möjligt att tillgängliggöra den underliggande informationen / API´erna som ni själva byggt tjänsten på. 

Sist men inte minst – den data som ni tillgängliggör som öppna data, se till att den blir sökbar här via den nationella portalen för öppna data, www.oppnadata.se. Hur ska man annars som medborgare och innovatör veta att det finns bra råmaterial att arbeta på?

Läs mer om Hack for Sweden och hur er organisation kan engagera er:  www.hackforsweden.se

Högt engagemang hos deltagarna