>> Nu vidareutvecklas portalen! Betaversionen av Sveriges dataportal är lanserad. Klicka här! <<

Tips på öppna datakällor inför Hack for Sweden

Hack for Sweden samlar hundratals personer som vill göra världen lite bättre – med hjälp av öppna data. Tävlingskategorierna i årets upplaga är miljö, trafik, näringsliv, hälsa, arbetsmarknad samt utbildning och forskning. I detta inlägg ger vi tips på några datakällor och publicister som vi tror är värda att ta en extra titt på, särskilt för den som är deltagare i Hack for Sweden. Vi har medvetet inte kategoriserat tipsen då vi tror att många datamängder skulle kunna nyttjas inom flera olika utmaningar på Hack for Sweden. Har du själv fler tips – kontakta oss så uppdaterar vi listan!

öppnadata.se är öppna data samlat under ett 15-tal olika kategorier. Det går även att söka datamängder genom titlar, teman och nyckelord, eller filtrera på den organisation som tillhandahåller en viss datamängd.

Badvattenkvalitet från Havs- och vattenmyndigheten, Väder- och klimatdata från SMHI

Skogsdata från Skogsstyrelsen, Natur-och miljödata från Naturvårdsverket t.ex Miljödataportalen, Art-, vatten-, och skogsdata från SLU. Grundvatten från SGU. Sveriges Miljömål på http://sverigesmiljomal.se/

 

Geodata på den nationella geodataportalen

Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) har många öppna datamängder att via oppnadata.se, samt tillhandahåller Krisinformation öppet API , samt Polisens aktuella händelser.

Kollektivtrafikdata från Trafiklab, Resvanor från Trafikanalys, Trafikdata från Trafikverket, Vägdata från Nationell vägdatabas

Koladanyckeltal – nyckeltal för kommuner och regioner

Sjukvårdskvalitet och vårdindikatorer från Socialstyrelsen

Utlysningsdata från Vinnova

Jobtechdev från Arbetsförmedlingen

Skolenhetsregistret ,  Statistikdatabasen inkl Yrkesregister och matchingstjänst från SCB.

Konkursstatistik från Tillväxtanalys

Ytterligare inspiration på öppna data och alternativa datakällor finns bl.a. här på Sveriges challengeportal , som t.ex datakällor från den avslutade challenge kring Mobility

Testdata: Skatteverket har testdata för personnummer (testsamordningsnummer)

Hälsostatistik från OECD